O inicjatywie

Prowadzony od 2018 r. edukacyjny program Stowarzyszenia IBA, którego elementem jest rozpoczęta właśnie polska odsłona kampanii pod hasłem „Zadbaj o praworządność, a ona zadba o Ciebie”, przeznaczony jest dla osób nie zajmujących się zawodowo prawem. Na potrzeby programu stworzono 8 filmów, poświęconych filarom praworządności – materiały dostępne są także w polskiej wersji językowej.

Na co komu praworządność? ZOBACZ FILMY

W ramach polskiej kampanii opracowano natomiast dodatkowo szereg przykładów, które pokazują
jak praworządność lub jej brak mogą wpływać na codzienne życie osób w różnej sytuacji życiowej

– od emerytów, przez rodziców, studentów, pacjentów, po przedsiębiorców czy też po prostu obywateli.

Stowarzyszenie IBA jest otwarte na dalsze możliwości współpracy z instytucjami UE, państwami członkowskimi, stowarzyszeniami prawników i społeczeństwem obywatelskim na rzecz upowszechniania tych materiałów (i innych istotnych informacji/zestawów narzędzi) oraz pomocy w programach mających na celu zwiększenie świadomości i zrozumienia wśród obywateli – oddaje zatem wszelkie materiały kampanii w bezpłatny użytek wszystkim, którzy o praworządności chcą szerzej dyskutować i uczyć.

Cudzysłów Cudzysłów

Nie da się przecenić znaczenia wspólnej pracy na rzecz zagwarantowania naszych wolności, ponieważ niestety w wielu krajach jest ona też zagrożona przez określone czynniki polityczne i społeczne – w tym ze strony niektórych krajów, od których wcześniej oczekiwano, że zagwarantują jej wsparcie. Mam nadzieję, że przeczytacie opracowane przez nas przykłady, że obejrzycie te filmy, a następnie pokażecie je rodzinie, przyjaciołom, kolegom i w zasadzie wszystkim osobom, z którymi utrzymujecie kontakty, aby podjąć dyskusję na temat wagi praworządności i tego, dlaczego wszyscy musimy zrobić, co w naszej mocy, aby ją chronić i upowszechniać. Zaangażujmy się, prowadźmy bardzo potrzebne rozmowy i starajmy się wspólnie dokonać realnych zmian, aby powstrzymać degradację praworządności.

Martin Šolc (przewodniczący IBA 2017–2018)

Jesteś przedsiębiorcą?

Jesteś na emeryturze albo się do niej zbliżasz?

Masz 20 kilka lat?

Chcesz mieć podstawowe prawa obywatelskie?

Jesteś rodzicem?